Lemke Link

Aplikacja Lemke Link jest uzupełnieniem projektowanych przez nas urządzeń. Aplikacja ta umożliwia uaktualnienie firmware urządzenia oraz konfigurację wybranych urządzeń. Aplikacja została napisana w języku C# i do poprawnego działania wymaga środowiska .NET w wersji 3.5. Aplikacja została tak zaprojektowana, aby była łatwa w rozbudowie spełniając wymagania przyszłych projektów. Aplikacja umożliwia także zmianę języka graficznego interfejsu użytkownika (obecnie dostępny jest język polski i angielski).

Główną część aplikacj stanowi zbiór zakładek, króre umożliwiają wykonanie różnych operacji na wybranym urządzeniu. W zależności od wybranego urządzenia liczba zakładek jest inna. W aplikacji został również zaimplementowany system licencji, który umożliwia aktywowanie wybranych zakładek tylko na wybranych komputerach. Na przykład czytnik TachoTerminal Pro posiada dwie dodatkowe zakładki. Pierwsza z tych zakładek jest wykorzystywana przez producenta urządzenia w procesie produkcji m.in. do nadawania numeru seryjnego i daty produkcji urządzenia, a także umożliwia generowanie plików licencji. Zakładka druga umożliwia odczyt zakodowanych plików debug.

Aplikacja Lemke Link umożliwia także sprawdzenie czy jej nowsza wersja jest dostępna i pozwala na pobranie nowszej wersji.

Więcej szczgółów mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego. Oferujemy także możliwość zmodyfikowania aplikcaji zgodnie z Państwa wymaganiami.

Poniżej przedstawiamy wybrane zrzuty ekranowe aplikacji Lemke Link:

Zakładka Firmware (wykryty czytnik TachoTerminal Pro)

lemkelink ttprofirmware pl

Zakładka Terminal (lista dostępnych komend czytnika TachoTerminal GPRS)

lemkelink ttgprsterminal pl

Okno konfiguracji czytnika TachoTerminal Pro

lemkelink ttproconfig pl

Zakładka Firmware (czytnik TachoTerminal Pro w trakcie uaktualniania firmware)

lemkelink ttprofirmwareupgrade pl

Zakładka Odczytaj debug (odczytany plik dbug, zakładka jest dostępna tylko dla licencjonowanych komputerów producenta urządzenia)

lemkelink ttprodebug pl

Zakładka Produkcja (dla czytnika TachoTerminal Pro zakładka jest dostępna tylko dla licencjonowanych komputerów producenta urządzenia)

 lemkelink ttproprodukcja pl

Okno wyświelane w trakcie pobierania nowszej wersji aplikacji Lemke Link

lemkelink download pl

Linki

Jesteś tutaj: Start Projekty Applikacje PC Lemke Link